Tranh chấp trong công ty cổ phần

tranh-chap-co-dongCổ đông là tổ chức sở hữu 76%, tôi sở hữu 20%, một cá nhân khác sở hữu 4% vốn điều lệ của công ty cổ phần. Tôi với tư cách thành viên HĐQT nhiều lần yêu cầu tổng giám đốc cung cấp báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh nhưng không được đáp ứng. 70% sản phẩm của công ty được bán cho cổ đông là tổ chức với giá thấp hơn 15% so với sản phẩm cùng loại mà không được HĐQT hay ĐHĐCĐ thông qua. Khi tôi có ý kiến thì Chủ tịch HĐQT (đại diện cổ đông là tổ chức) cho biết sẽ miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT của tôi. Đề nghị luật sư cho biết, pháp luật quy định như thế nào về vấn đề trên?

 

Đọc thêm...

Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập

co-phna-cong-tyCông ty tôi được thành lập từ tháng 6/2012, có 04 cổ đông sáng lập trong đó tôi năm giữ 20% tổng số cổ phần. Tuy nhiên, hiện tôi đang chuẩn bị chuyển về quê để sống với gia đình nên mong muốn bán lại số cổ phần của mình tại công ty của tôi cho một người bạn của tôi không phải là các cổ đông sáng lập còn lại.

Đọc thêm...