Tư vấn và soạn thảo Hợp Đồng

saon-thao-hop-dongICOM Lawyers & Consultants  cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng cho các cá nhân, doanh nghiệp.Thông qua ICOM Lawyers & Consultants  tư vấn sẽ đảm bảo tính hợp pháp của hợp đồng, đồng thời lường trước những vấn đề có thể phát sinh trong quan hệ giao kết nhằm đảm bảo quyền lời hợp pháp của khách hàng trong giao dịch.

Đọc thêm...