Dịch vụ chuyển đổi nội dung ĐKKD

thay-doi-noi-dung-KDDỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH THÀNH LẬP CÔNG TY

- Thay đổi ngành nghề kinh doanh.

- Thay đổi tên công ty.

- Thay đổi vốn kinh doanh.

- Thay đổi trụ sở kinh doanh.

Thời gian thực hiện 5 ngày làm việc, giao và nhận hồ sơ tận nhà.

Trong quá trình hoạt động, tuỳ thuộc vào nhu cầu thực tế phát sinh Doanh nghiệp có thể tiến hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sao cho phù hợp:

Đọc thêm...