Dịch vụ lập dự án đầu tư

lap-du-an-dau-tuTại sao phải lập dự án đầu tư công trình? vì nó là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý,cấp phép đầu tư. Vậy lập dự án đầu tư như thế nào? Hãy để ICOM Lawyers & Consultants làm tư vấn cho bạn các thủ tục về lập dự án đầu tư.

Đọc thêm...